شیر های اطمینان آبگرمکن cs case

شیرهای اطمینان آبگرمکن، به منظور تخلیه فشار بالای ایجاد شده در گرمکن ها و محدود کردن فشار در مقدار معین از پیش تعیین شده به کار می روند. این نوع از شیرهای اطمینان با کنترل فشار، مانع از آسیب دیدن گرمکن شده و از طرفی هم از ایجاد خطرات احتمالی جلوگیری می کند.

شیر اطمینان دسته دار گرمکن کیس ترکیه

“1/2

شیر اطمینان گرمکن کیس ترکیه

“1/2