شیر های فشار شکن cs case (دیافراگمی)

شیرهای فشارشکن قابل تنظیم دیافراگمی جهت کاهش فشار شبکه های آبرسانی پر فشار و محافظت از لوازم تاسیساتی به کار می روند.

در سایه مکانیزم کارتریج قابل تعویض در این نوع شیرهای فشارشکن، در صورت نیاز به تعمیر بدون اینکه لازم باشد کل شیر را از تاسیسات مربوطه جدا کرد تنها با تعویض کارتریج می توان خرابی به وجود آمده را حل نمود.

به خاطر طراحی خاص بدنه و محل اتصاب مورب مانومتر دارای حجم کوچکتری بوده و فضای کمتری را اشغال می کنند. در سایه این ویژگی باعث تسهیل فرایند نصب در فضاهای محدود می شود.

فشار خروجی این نوع شیرهای فشارشکن بصورت پیش فرض در کارخانه روی 3 بار تنظیم شده است. در صورت نیاز به وسیله مکانیزم تنظیم تعبیه شده روی آن بسته به موزد مصرف، در محدوده 1 الی 5/6 بار قابل تنظیم می باشد. شیرهای دارای مانومتر به جهت فراهم نمودن امکان رصد بار خروجی توصیه می شوند.

این نوع شیرهای فشارشکن مختص آب بوده و برای هوا و گاز قابل کاربرد نمی باشد.